dimarts, 8 d’abril de 2014

Com ens afectaran les retallades a l'educació dels nostres fills i filles?


MUCE

El MUCE vol ser una plataforma que aglutini a tots els mestres,
 professors, pares, mares, AMPES i Sindicats d'Ensenyament, de les Terres de l'Ebre.
Descripció

MUCE Terres de l'EbreLa Comunitat Educativa de les Terres de l’Ebre som una plataforma
 de mestres, AMPES i pares i sindicats d’ensenyament
 (CC.OO, UGT i USTEC•STEs fins ara, i potser més sindicats properament
) que cada vegada veiem més clar la necessitat d’anar tots units per
 aturar les polítiques de retallades, la LEC i la LOMCE.

Pensem que no podem conformar-nos amb un dia de vaga 

cada cert temps si realment volem pressionar
 les administracions educatives i que cal buscar altres vies
 de pressió mantingudes en el temps.

Sabem que moltes escoles i AMPES ja fa temps 

que us mobilitzeu i que hi ha més plataformes i 
assemblees al territori, per això pensem que cal
 buscar un lloc de trobada on puguem intercanviar experiències, punts de vista i sobretot consensuar mesures
 que, aplicades a tot el territori, animin a les escoles a prendre iniciatives valentes.

A més, pensem que els principals afectats per aquestes lleis i aquestes retallades no són els mestres, sinó

 que són els xiquets/es i les seues famílies i per això pensem que cal apropar-nos als pares, explicar-los el 
que està passant i implicar-los en la defensa de l’escola pública i l’escola catalana. Us animem a organitzar-vos
 al vostre municipi amb mestres i pares de les vostres escoles, crear plataformes locals i aportar les vostres
 propostes a les assemblees que s’organitzen.

Aquestes plataformes ja existeixen a altres zones del país, i pensem que ara és l’hora de les Terres de l’Ebre.


És molt important que en cada escola i en cada AMPA hi hagi, com a mínim, un petit grup de pares i mestres,

 que facin arribar les propostes de la plataforma a la resta de membres de la seua comunitat educativa
 (claustres, pares, estudiants dels IES...). Per això és important que vingueu a aquesta assemblea i
 tinguem un primer contacte. D’aquesta manera aconseguirem que molts mestres i pares indignats, i de vegades
 una mica resignats, troben un camí per participar i canviar les coses.

De vegades pensem que algú ens solucionarà els problemes (sindicats, partits polítics, altres companys...) 

i no ens adonem que la solució passa per nosaltres mateixos. Si em mobilitzo al meu centre, i molts centres
 es mobilitzen plegats, aconseguirem “una marea groga” capaç d’influir en la resta de la societat i en la classe 
política.

La manifestació del passat 24 d’octubre a Tortosa ens ha demostrat que si ens organitzem podem tenir molt de 

ressò.

El nostre correu electrònic és muce.ebre@gmail.com . Ens podeu enviar un correu dient-nos si sou mestre

 o pare/mare i de quina escola o institut sou i rebreu informació de les reunions que fem.

“Per fer-nos grans, us necessitem a tots!”


Copiat el 7/4/2014 de:

https://www.facebook.com/pages/MUCE-Terres-de-lEbre/250895551733776?id=250895551733776&sk=info

Les famílies heu d’estar informades de tot el que està passant a l’educació pública, per això us resumim

 en 10 punts els principals aspectes que afecten a l’educació dels vostres fills/es:

1)  Els nostres governants redueixen pressupostos en serveis bàsics com l’educació, mentre donen enormes
 quantitats de diners al sector bancari que ha contribuït a fer gran la crisi que ens afecta.
 ELS DINERS PÚBLICS, PER ALS SERVEIS PÚBLICS!

2)   En una situació de crisi, on moltes famílies hem vist reduïts els nostres ingressos, augmenten els
 preus del material escolar, les taxes de les llars d’infants, la FP, i la universitat. S’han reduït les 
beques de menjador, transport i llibres de text. S’ha suprimit la subvenció del projecte de reutilització
 de llibres de text. S’han eliminat les subvencions a les AMPES per abaratir les activitats extraescolars
 i s’ha reduït el pressupost per a les despeses de funcionament dels centres.
 ESTUDIAR AVUI EN DIA JA NO ÉS UN DRET, S’HA CONVERTIT EN UN PRIVILEGI!

3)  En els darrers anys s’ha reduït el nombre de mestres i professors a les escoles i instituts, mentre el nombre
 d’alumnes no ha parat d’augmentar, la qual cosa suposa: més alumnes per aula, menys reforços, menys
 desdoblaments de grups... .  Per altra banda, han augmentat els dies per cobrir les baixes del professorat 
amb substituts, la qual cosa afecta als cursos sense mestre i indirectament, suposa una pèrdua d’hores 
de reforç important. AQUESTS FETS AFECTEN DIRECTAMENT A LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ.

4)  Igualment s’ha retallat la contractació de personal socioeducatiu i de suport ( psicòlegs, auxiliars per
 alumnes amb necessitats, aules d’acollida per alumnat nouvingut...). S’ESTAN CARREGANT L’ESCOLA
 COMPRENSIVA, INTEGRADORA I QUE ANIVELLA LES DESIGUALTATS!

5)   Mentre insinuen el mal funcionament dels serveis públics, promulguen lleis 
(la LEC catalana, la LOMCE espanyola) que afavoreixen el creixement del sector concertat a l’ensenyament,
 mentre no es comprometen a augmentar les places públiques. Deixen la porta oberta a concertar
 escoles d’elit on es separa l’alumnat per sexe, o les famílies més modestes  no hi podran accedir ja que
 es paguen “quotes” encobertes. 
 No hi ha un repartiment equilibrat de l’alumnat nouvingut entre les dues xarxes(el 85% està a la pública i
 presenten més necessitats) .  LES DUES XARXES EDUCATIVES, NO TENEN LES MATEIXES OPORTUNITATS!

6)   La LEC i la LOMCE minimitzen la participació dels claustres i els consells escolars en la presa de
 decisions a les escoles i instituts. Les direccions passen a ser part de l’administració i no
 representants de la comunitat educativaVOLEM UNA ESCOLA MÉS DEMOCRÀTICA!

7)   La LEC  i la LOMCE parlen de l’autofinançament dels centres educatius. Això vol dir que els centres
 hauran de buscar finançament extern per complementar el pressupost que els dóna el govern.  
DOTAR D’UN BON PRESSUPOST A LES ESCOLES I INSTITUTS HA DE SER OBLIGACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ!

8)    La LOMCE ha estat aprovada sense cap consens i sense escoltar la comunitat educativa. És una llei 
ideològica (augmenta el pes de la religió i elimina educació per la ciutadania), al servei de l’economia
 (disminueix les àrees humanístiques i artístiques), centralista (unifica els continguts de les àrees que 
ara decidim a Catalunya) i que maltracta la llengua catalana (el català deixa de ser la llengua
 vehicular a l’ensenyament. A secundària passa a ser assignatura d’especialitat).
 LA LOMCE ÉS UNA LLEI PARTIDISTA I IDEOLÒGICA!

9)    La LOMCE segrega l’alumnat de secundària des del 13 anys(Fa itineraris per als estudiants amb 
més dificultats, sense possibilitat de tornar a reincorporar-se. No tindran el títol de la ESO). 
 No parla de “necessitats” de l’alumnat, sinó de “problemes” de l’alumnat. Farà classificacions de centres
 en funció de resultats, sense tenir en compte els centres amb entorns socials desfavorables.
 LA LOMCE APARCA DE L’EDUCACIÓ, ALS ALUMNES AMB MÉS DIFICULTATS!10) Hi ha alternatives econòmiques i polítiques per canviar tot això. CANVIAR AQUESTA SITUACIÓ,
  ESTÀ A LES NOSTRES MANS!

Facebook de MUCE:

https://www.facebook.com/pages/MUCE-Terres-de-lEbre/250895551733776

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada